Kilpailukanslia
Rauman torilla ja Eurajoella lähellä 8-tien liittymää la klo 12:00 - 13:45. Ennakkoon ilmoitettu juoksujärjestys on varmistettava kilpailukansliaan klo 13:20 mennessä.

Jälki-ilmoittautuminen
Jälki-ilmoittautuminen Rauman kauppatorilla ja Eurajoen tienhaarassa viimeistään klo 13:20. Jälki-ilmoittautumismaksu suoritetaan käteisellä.

Joukkuemateriaalin jako
Lähtöpaikalta joukkueenjohtaja saa kirjekuoren, jossa on juoksijoiden numerolaput ja lomake juoksijatietojen varmistukseen.

Verryttely
Verryttely vaihtopaikkojen läheisyydessä tulee suorittaa vaihtopaikalta Porin suuntaan. Anna tilaa osuudelleen lähteville juoksijoille, väistä pientareen puolelle. Vaihtoalueen läpi ei saa juosta verryttelyssä.

Kilpailunumero
Osuuksilla on käytössä eri väriset kilpailunumerot myös osuusnumero on painettu kilpailunumeroon. Juoksijan on käytettävä oikean osuuden numeroa. Väärän osuuden numerolla juoksevalle juoksijalle ei oteta väliaikaa. Kilpailunumero kiinnitetään rintaan siten, että se on kokonaisuudessaan luettavissa. Kilpailunumeroa ei saa taittaa. Kilpailunumeroita ei tarvitse palauttaa.


Kilpailun keskeyttäminen
Mikäli joukkueesi joutuu keskeyttämään on siitä ilmoitettava välittömästi toimitsijoille lähimmässä vaihdossa tai maalissa.

Vaihto
Vaihdon pitää tapahtua merkityllä vaihtoalueella. Vaihto suoritetaan kosketusvaihtona. 


Väliajat
Väliajat pyritään ottamaan kaikille juoksijoille. Haastavista kenttäolosuhteista johtuen täydellistä väliaikapalvelua ei voida luvata. Vaihtoja ei videokuvata.

Reittiohje juoksijoille
Juoksu tapahtuu Rauma-Pori valtatien vasenta reunaa, valkoisen reunaviivan vasemmalla puolella (ajoneuvoliikennettä vastaan), tai viereistä kevyenliikenteenväylää pitkin. Vaihdot tapahtuvat levähdyspaikoilla sekä vastaavilla muilla alueilla. "VAIHTOON 1 km" - kilpi ilmoittaa lähestyvästä vaihtopaikasta. Vaihtopaikoilla sekä maalissa on mehutarjoilu.


Peseytymistilat ja WC:t
Peseytymismahdollisuus Porin Karhuhallissa. WC:t Eurajoen lähtöpaikalla, Rauman torilla yleisö-wc (maksullinen) Vaihtopaikoilla ei ole WC:itä.

Palkintojen jako
Palkintojen jako on Karhuhallissa n. klo 17.45 alkaen. Osallistumismitalit jaetaan Karhuhallissa (joukkueen kaikille juoksijoille).

Muuta huomioitavaa

Järjestäjät eivät ole vakuuttaneet juoksijoita tapahtuman ajaksi. Kaikki juoksijat osallistuvat tapahtumaan omalla vastuullaan!

Osallistumisen siirto tai peruminen 

Mikäli joukkueesi osallistuminen joudutaan peruuttamaan joukkueen jäsenen vamman tai sairauden takia, voidaan osallistuminen siirtää seuraavan vuoden tapahtumaan. Siirron voi tehdä vain yhden vuoden eteenpäin. Karhu-viesti ei palauta osanottomaksuja missään tilanteessa.


LIIKENNEOHJE

Huolto ja kuljetukset
Jokainen joukkue vastaa kuljetuksista ja huollosta itse. Huoltoautojen on lähdettävä Rauman torilta viimeistään klo 13.45. Ajaminen juoksijoiden vierellä on kiellettyä.

Älä ruuhkaannuta liikennettä valtatie 8:lla jäämällä ajaen seuraamaan juoksijoita. Pysähtyminen matkustajan jättämistä/ottamista varten on sallittu turvallisessa paikassa, ei kuitenkaan juoksijoita kohdatessa, eikä liikennemerkein osoitetulla pysähtymiskieltoalueella. Jos haluat seurata juoksijoita, aja sallittua nopeutta ja pysäköi tien oikealle puolelle pientareelle. Noudata suurta varovaisuutta ja huomaavaisuutta muuta liikennettä kohtaan. Anna tilaa muulle liikenteelle. Ole varovainen ohituksissa. Juoksijoilla tai huoltajilla ei ole minkäänlaisia erivapauksia liikenteessä. Poliisi valvoo liikennettä tehostetusti.

Pysäköinti Rauma-Pori suunnassa

Vaihtoalueen lähellä on noudatettava pysäköinti- tai pysähtymiskieltoa osoittavia liikennemerkkejä. Pysäköi auto ehdottomasti tien valkoisen reunaviivan ulkopuolelle, jätä tilaa jalankululle ja pyöräilylle.
Muista, että pysäköinti on lisäksi kielletty liittymien kohdalla, linja-autopysäkeillä sekä sulkuviivan kohdalla. I-vaihdossa on mahdollisuus pysäköidä myös sivutielle.

Pysäköinti Pori-Rauma suunnassa

Huoltoautoja ei saa pysäköidä Pori - Rauma suunnassa.

 

ENSIAPU
SPR päivystää reitin varrella ja Karhuhallissa. Ensiapu juoksun aikana Rauman auto: 044 2952 264 ja Eurajoen auto: 044 2952 262. Yleinen hätänumero 112.